Stypendysta/tka – Doktorant/ka

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa projektu badawczego: 

Indywidualizacja zwierząt i jej związek z instrumentalnym traktowaniem zwierząt przez dorosłych i dzieci.

Opis projektu badawczego:

Projekt ma trzy cele. Po pierwsze, zamierzamy opisać specyficzny wzorzec percepcji związany ze zindywidualizowaną percepcją zwierząt (vs. kategoryzacją). Badania z użyciem okulografu pozwolą uchwycić ruchy oczu dorosłych i dzieci oraz czas przyglądania się elementom twarzy zwierzęcych (np. w porównaniu do twarzy ludzkich). Po drugie, chcemy określić, kto przejawia skłonność do indywidualizowania (a nie jedynie kategoryzowania) postrzeganych zwierząt. Przewidujemy, że dorośli, którzy nie jedzą mięsa, charakteryzują się empatią wobec zwierząt i przypisują zwierzętom cechy uważane za typowo ludzkie (np. działanie intencjonalne, wolną wolę, złożone emocje), będą bardziej skłonni do indywidualizowania zwierząt. Trzecim celem projektu jest ustalenie, czy indywidualizująca percepcja zwierząt obniża chęć instrumentalnego wykorzystywania zwierząt (np. czy zmniejsza chęć konsumpcji mięsa). Przewidujemy, że zarówno antropomorfizacja zwierząt jak i indywidualizacja hamują skłonność do instrumentalnego wykorzystywania zwierząt. Dokładniej rzecz ujmując przewidujemy, że włączanie zwierząt do wspólnej grupy (poprzez antropomorfizację) przyczynia się do indywidualizującej percepcji zwierzęcia, która z kolei prowadzi do zmniejszonej chęci wykorzystywania zwierząt (np. jako pokarmu).

Konkurs na stanowisko stypendysty/ki w projekcie badawczym finansowanym przez NCN nr 2019/33/B/HS6/02830, OPUS 17 

Stypendysta/tka – Doktorant/ka

Instytut Psychologii

Sopot

 

Zadania:

 • Przygotowanie procedury badawczej (we współpracy z kierownikiem projektu),
 • Analiza literatury nt. antropomorfizacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Zebranie próby badawczej oraz przeprowadzenie badań eksperymentalnych z udziałem dzieci w wieku 3-6 lat,
 • Udział w analizie danych oraz przygotowaniu artykułów naukowych upowszechniających wyniki przeprowadzonych badań.

Wymagania:

 • Posiadania‌ tytułu magistra w dyscyplinie naukowej psychologii,
 • Wiedza z zakresu psychologii rozwojowej,
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu badań eksperymentalnych z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym (co najmniej 2 lata),Udział w co najmniej 2 projektach badawczych finansowanym przez NCN,
 • Zainteresowania badawcze obejmujące obszar psychologii rozwojowej oraz społecznej,
 • Doświadczenie w zakresie pisania artykułów naukowych (poświadczone publikacjami w czasopismach z listy JCR),
 • Umiejętność analizy danych ilościowych, znajomość programów statystycznych,
 • Wysoka zdolność analitycznego myślenia,
 • Biegła znajomość języka polskiego,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • Wysokie zdolności komunikacyjne oraz umiejętność komunikacji z małymi dziećmi i ich rodzicami.
 • Dostępność w wymiarze 20 godzin tygodniowo,
 • Gotowość do pracy w weekendy.

Oferujemy:

 • Umowę o stypendium na 8 miesięcy,
 • Wynagrodzenie w wysokości 1750 zł miesięcznie,
 • Możliwość współpracy w ramach współautorstwa artykułów naukowych,
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌;
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych – 50% oceny końcowej,
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych – 20% oceny końcowej,
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30% oceny końcowej.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 30.09.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.10.2021

Termin rozpoczęcia pracy: 06.10.2021

 

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Aleksandra Rabinovitch – Przewodnicząca Komisji
 • dr Katarzyna Cantarero – Członkini Komisji
 • Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji
   

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę tiny.pl.