Wykonawca w projekcie

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Celem projektu będzie opisanie potocznych teorii rozwoju społeczeństw oraz ideałów dobrego życia. Naszą uwagę skierujemy ku motywom psychologicznym, które kształtują postrzeganie tego, co jest właściwą ścieżką rozwoju społecznego, oraz kulturowym modelom ja. Będziemy również badać konsekwencje dopasowania między jednostką a jej kulturowym kontekstem.

Projekt jest finansowany w ramach konkursu GRIEG (NCN) i będzie realizowany we współpracy z Pracownią Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych IP PAN oraz Uniwersytetem w Oslo.

Zespół z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego będzie odpowiedzialny za mapowanie preferencji w zakresie kierunków rozwoju społeczeństw z potrzebami wynikającymi z samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej.

Nazwa projektu: 

Integrowanie psychologii z nauką o rozwoju społeczeństw: Badanie zależności między „potocznymi teoriami rozwoju społeczeństw” a „idealnymi typami dobrostanu” zakrojone na pięćdziesiąt krajów

Wykonawca

Miejsce pracy: Sopot

Instytut Psychologii, WZ w Sopocie

Zadania:

 • opracowanie wniosku do opiniowania w komisji ds. etyki badań naukowych
 • projektowanie i realizacja badań korelacyjnych i eksperymentalnych (laboratorium i online)
 • przygotowanie baz danych i analiza wyników
 • przygotowanie artykułów naukowych
 • upowszechnianie wyników (udział w konferencjach, działania popularyzatorskie)
 • dbałość o odpowiednie przechowywanie danych i dokumentów projektowych
 • kontakt z partnerami projektu
 • zadania administracyjne wynikające z projektu.

Wymagania:

 • Posiadanie tytułu magistra w dziedzinie psychologii;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii społecznej i osobowości, w szczególności teorii; ukierunkowań regulacyjnych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych i korelacyjnych;
 • Doświadczenie w ilościowo-jakościowej analizie tekstu (np. za pomocą LIWC);
 • Doświadczenie w realizacji badań online (oprogramowanie, platformy);
 • Zaawansowane kompetencje analizy danych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (prezentacje, redagowanie artykułów itp.);
 • Doświadczenie w opracowaniu artykułów naukowych;
 • Pozytywny stosunek do praktyk otwartej nauki.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu magistra w dziedzinie psychologii.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na okres do 31 grudnia 2023 (z możliwością przedłużenia do 30 kwietnia 2024);
 • Służbowy laptop wraz z koniecznym oprogramowaniem badawczym;
 • Finansowanie udziału w konferencjach naukowych;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 20%  oceny końcowej
 • kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym -60 %
 • wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 20%

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 31.01.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.02.2022 r.

Data rozpoczęcia pracy: 15.02.2022 lub 01.03.2022

 

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Marta Roczniewska – Kierownik projektu, Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego- Członek komisji
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

Link do Regulaminu. 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.