Wykonawca doktor

Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Sopot/Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:

Integrowanie psychologii z nauką o rozwoju społeczeństw: Badanie zależności między „potocznymi teoriami rozwoju społeczeństw” a „idealnymi typami dobrostanu” zakrojone na pięćdziesiąt krajów.

Celem projektu będzie opisanie potocznych teorii rozwoju społeczeństw oraz ideałów dobrego życia. Naszą uwagę skierujemy ku motywom psychologicznym, które kształtują postrzeganie tego, co jest właściwą ścieżką rozwoju społecznego. W tej części projektu poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jakie cele rozwoju społecznego są motywujące dla jednostek? W jaki sposób jednostki same przyczyniają się do ich realizacji? Czy ważność celów przekłada się na faktyczne zachowania celowe?

Projekt jest finansowany ze środków krajowych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach konkursu GRIEG (NCN) i jest realizowany we współpracy z Pracownią Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych IP PAN oraz Uniwersytetem w Oslo.

Zespół z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego będzie odpowiedzialny za mapowanie preferencji w zakresie kierunków rozwoju społeczeństw z potrzebami wynikającymi z samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej.

Wykonawca-doktor

Miejsce pracy: Sopot/Wrocław

Instytut Psychologii

Zadania:

 • opracowanie wniosku do opiniowania w komisji ds. etyki badań naukowych
 • projektowanie i realizacja badań korelacyjnych i eksperymentalnych (laboratorium i online)
 • przygotowanie baz danych i analiza wyników
 • przygotowanie artykułów naukowych
 • upowszechnianie wyników (udział w konferencjach, działania popularyzatorskie)
 • dbałość o odpowiednie przechowywanie danych i dokumentów projektowych

Wymagania:

 • Posiadanie tytułu doktora w dziedzinie psychologii
 • Zainteresowania badawcze w obszarze stosowanej psychologii społecznej, psychologii osobowości, psychologii motywacji, w szczególności teorii ukierunkowań regulacyjnych i/lub aktywności celowej.
 • Doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań eksperymentalnych i korelacyjnych.
 • Zaawansowane kompetencje analizy danych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego (prezentacje, redagowanie artykułów itp.).
 • Doświadczenie w opracowaniu artykułów naukowych.
 • Pozytywny stosunek do praktyk otwartej nauki.
   

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu doktora w dziedzinie psychologii.

Oferujemy:

 • Umowę zlecenie na ok. 40h miesięcznie;
 • Finansowanie udziału w konferencjach naukowych
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

osiągnięcia naukowe – 50%  oceny końcowej
kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym -40 %
wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 10%

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 30.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.10.2022 r.

Data rozpoczęcia pracy: 10.10.2022 lub w miarę dostępności

Skład Komisji Konkursowej:

dr Marta Roczniewska – Kierownik projektu, Przewodniczący Komisji
dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego- Członek komisji
Anna Zając – Sekretarz Komisji

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.