Wykonawca – student

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Integrowanie psychologii z nauką o rozwoju społeczeństw: Badanie zależności między „potocznymi teoriami rozwoju społeczeństw” a „idealnymi typami dobrostanu” zakrojone na pięćdziesiąt krajów

Celem projektu będzie opisanie potocznych teorii rozwoju społeczeństw oraz ideałów dobrego życia. Naszą uwagę skierujemy ku motywom psychologicznym, które kształtują postrzeganie tego, co jest właściwą ścieżką rozwoju społecznego. W tej części projektu poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jakie cele rozwoju społecznego są motywujące dla jednostek? W jaki sposób jednostki same przyczyniają się do ich realizacji? Czy ważność celów przekłada się na faktyczne zachowania celowe?

Projekt jest finansowany ze środków krajowych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach konkursu GRIEG (NCN) i jest realizowany we współpracy z Pracownią Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych IP PAN oraz Uniwersytetem w Oslo.

Zespół z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego będzie odpowiedzialny za mapowanie preferencji w zakresie kierunków rozwoju społeczeństw z potrzebami wynikającymi z samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej.

 

 

Wykonawca – student

Miejsce pracy: Sopot/Wrocław

Instytut Psychologii

Zadania:

 • opracowanie wniosku do opiniowania w komisji ds. etyki badań naukowych
 • projektowanie i realizacja badań korelacyjnych i eksperymentalnych (laboratorium i online) we współpracy z doświadczonym pracownikiem naukowym
 • przygotowanie baz danych i analiza wyników 
 • współpraca przy przygotowaniu artykułów naukowych
 • upowszechnianie wyników (udział w konferencji)
 • dbałość o odpowiednie przechowywanie danych i dokumentów projektowych

Wymagania:

 • Student IV lub V roku psychologii;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii społecznej, psychologii osobowości, psychologii motywacji, w szczególności teorii ukierunkowań regulacyjnych i/lub aktywności celowej.
 • Doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań eksperymentalnych i korelacyjnych.
 • Kompetencje pozwalające na analizę danych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (prezentacje, redagowanie artykułów itp.).
 • Pozytywny stosunek do praktyk otwartej nauki. 
 • Gotowość do uczenia się i chęć rozwoju naukowego.

Oferujemy:

 • Umowę zlecenie na ok. 80h miesięcznie;
 • Finansowanie udziału w polskiej konferencji naukowej
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 20% oceny końcowej
 • kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym -70 %
 • wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 10%

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 30.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.10.2022 r.

Data rozpoczęcia pracy: 10.10.2022 lub w miarę dostępności

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Marta Roczniewska – Kierownik projektu, Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego- Członek komisji
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.