DOKTORANT-STYPENDYSTA

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 5000-6000 zł brutto miesięcznie
 • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Projekt doktorski realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium-BIS w szkole doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Sosnowcu.

Tytuł projektu: BIOFORCLIM – biomorfodynamika stoków zalesionych powodowana zaburzeniami ekosystemów leśnych powiązanymi z huraganowym wiatrem oraz ich relacja względem zmieniających się warunków klimatycznych

Wymagania

 1. Dyplom magisterski w zakresie geomorfologii, geografii fizycznej, meteorologii i klimatologii, GIS i kartografii, geologii, geofizyki lub nauk pokrewnych.
 2. Dobra znajomość języków programowania i pakietów statystycznych (R lub Python) lub chęć i umiejętność szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy w tym zakresie.
 3. Dobra znajomość programów gisowych (SAGA GIS, QGIS, lub ArcGIS) lub chęć i umiejętność szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy w tym zakresie.
 4. Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.
 5. Wiedza z zakresu dendrochronologii będzie dodatkowym atutem.
 6. Wysoka motywacja oraz brak formalnych przeciwwskazań do odbycia sześciomiesięcznego stażu badawczego na Uniwersytecie Kolorado w Denver, Stany Zjednoczone.
 7. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.
 8. Dorobek naukowo-badawczy, w szczególności prace opublikowane w czasopismach przyrodniczych oraz wystąpienia konferencyjne, będzie dodatkowym atutem.
 9. Na etapie rekrutacji komisja rekrutacyjna będzie oceniać następujące elementy: 1) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny), 2) dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (30% oceny końcowej).

Opis zadań

 1. Doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty badań, zarówno terenowych, jak i kameralnych. Dotyczy to m.in. 1) opracowania bazy danych na temat zniszczeń w drzewostanach na podstawie materiałów archiwalnych, 2) pobór rdzeni z przyrostami rocznymi drzew, pomiar przyrostów i ich analiza statystyczna, 3) analiza szeregów czasowych charakteryzujących reżim wiatrowy obszarów badawczych.
 2. Doktorant-stypendysta będzie zobowiązany do publikacji wyników badań w języku angielskim w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.
 3. Regularne sprawozdawanie postępów pracy w ramach spotkań Zespołu Badawczego Biomorfodynamiki Geoekosystemów Górskich, seminariów naukowych Instytutu Nauk o Ziemi oraz MŚSD.
 4. Aplikowanie o środki finansowe na badania naukowe i staże badawcze w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN, NAWA, Uniwersytet Śląski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Projekt będzie realizowany pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Pawlika, prof. UŚ. Kontakt: lukasz.pawlik@us.edu.pl. Dodatkowe informacje:

https://www.mssd.us.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/MSSD_2021_US_A.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Lukasz-Pawlik

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.pawlik@us.edu.pl