Pełnomocnik rektora ds. rozwoju kierunków prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe

Wyższa Szkoła Humanitas
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska: 

 • monitorowanie oraz analiza rynku studiów z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa narodowego, zarówno w kraju, jak i za granicą – wskazywanie trendów edukacyjnych z tym związanych / studia I, II stopnia oraz studiów podyplomowych, MBA, EMBA;
 • inicjowanie kontaktów, budowanie relacji i koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni (przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami) a uczelnią w zakresie odnoszącym się do studiów i badań naukowych z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa narodowego;
 • organizacja staży, praktyk dydaktycznych i naukowych oraz wizyt studyjnych dla studentów i pracowników uczelni związanych ze studiami w zakresie prawa, administracji i bezpieczeństwa narodowego;
 • reprezentacja uczelni w zakresie kształcenia i prowadzenia badań na kierunkach prawo, administracja i bezpieczeństwo narodowe w kontaktach z mediami, partnerami biznesowymi i naukowymi (w tym uczelniami zagranicznymi); 
 • przygotowanie oraz koordynowanie procesów komercjalizacji oferty uczelni dla przedsiębiorstw w tym: warsztatów, seminariów, konferencji  z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa narodowego (i pokrewnych), mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskiem społeczno – gospodarczym a uczelnią;  
 • przygotowanie oraz koordynowanie procesów komercjalizacji oferty uczelni w zakresie badań naukowych w instytucjach i organizacjach działających w obszarze prawa, administracji i bezpieczeństwa narodowego; 
 • wpieranie  działań związanych z pozyskiwaniem przez uczelnię kadry dydaktycznej na rynku krajowym oraz zagranicznym na potrzeby prowadzenia dydaktyki i badań naukowych związanych z kierunkami prawo, administracja i bezpieczeństwo narodowe; 
 • zarządzanie projektami dydaktycznymi uczelni w zakresie studiów MBA i studiów podyplomowych związanych z prawem, administracją i bezpieczeństwem narodowym, w tym opracowywanie programu studiów, pozyskiwanie kadry dydaktycznej, wspieranie procesów rekrutacji i promocji, prowadzenie analiz rynkowych na potrzeby kształtowania oferty dydaktycznej uczelni, nadzór nad przebiegiem procesu dydaktycznego; 
 • planowanie i koordynacja, we współpracy z działem promocji uczelni, przebiegu projektów rekrutacyjnych, informacyjnych i wizerunkowych służących promocji kierunków prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe i kierunków pokrewnych, udział w organizacji (w aspekcie merytorycznym / programowym) imprez oraz wydarzeń (targi, prezentacje itp.), mających na celu propagowanie oferty studiów na ww. kierunkach.

 

Podstawowe wymogi kompetencyjne:   

 • wykształcenie kierunkowe: prawo, administracja, politologia, bezpieczeństwo;
 • doświadczenie organizacyjne związane z pracą z zarządami i lub na poziomie zarządu organizacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • dorobek i/lub  zainteresowanie badawcze związane z prawem, administracją lub bezpieczeństwem narodowym (pożądany udział w projektach badawczych);
 • umiejętność budowania relacji i podtrzymywania kontaktów biznesowych, w tym na rynku międzynarodowym.
   

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • dużą samodzielność z możliwością wdrażania własnych pomysłów;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • wsparcie organizacyjne i niezbędne narzędzia pracy;
 • pracę w uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym;
 • możliwość rozwoju naukowego.

CV i list motywacyjny należy przesłać na adres: rektor@humanitas.edu.pl w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1). Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mam prawo jej wycofania oraz że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.bulica@humanitas.edu.pl