Adiunkt

Instytut Pedagogiki
Akademia Humanitas
  • Miejsce: Sosnowiec/śląskie
  • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

Akademia Humanitas w Sosnowcu poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach nauczyciela akademickiego – adiunkta – w Instytucie Pedagogiki. Oferujemy zatrudnienie w ramach działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w Uczelni o statusie akademickim i znaczącej pozycji na polskim rynku szkolnictwa wyższego.  

Poszukiwanie przez Uczelnię nowych pracowników wiąże się z dynamicznym rozwojem Instytutu Pedagogiki, w związku z uzyskaniem przez Uczelnię kategorii B  w dyscyplinie „pedagogika”.

Oferujemy: 

– pracę w prestiżowej Uczelni akademickiej o ugruntowanej pozycji na rynku szkolnictwa wyższego, 
– możliwość stałego rozwoju naukowego i zawodowego, w tym awansu naukowego (Akademia Humanitas posiada – uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu i jakości”, „nauki prawne”). 
– możliwość łączenia aktywności naukowo-badawczej i dydaktycznej, 
– możliwość pracy akademickiej w formule hybrydowej, 
– atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz system stypendiów naukowych, 
– elastyczne warunki zatrudnienia, ustalane indywidualnie i dostosowane do osobistych potrzeb Pracownika, 
– pracę w przyjaznej atmosferze, w warunkach wzajemnego dialogu, życzliwości i otwartości w relacjach uczelnia-nauczyciel akademicki. 
 

Oczekujemy: 

– zaangażowania w pracę naukowo-badawczą i organizacyjną Instytutu (np. konferencje, publikacje, pozyskiwanie grantów), w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki środowiskowej i pedagogiki specjalnej
– realizowania dydaktyki w sposób interesujący dla studentów, nowatorski, zgodny z aktualnymi potrzebami rynku, 
– kreatywności i inicjatywy w zakresie realizowania własnych projektów naukowych i dydaktycznych.