Profesor Uczelni

Instytut Psychologii
Akademia Humanitas
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Akademia Humanitas w Sosnowcu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – profesora uczelni – w Instytucie Psychologii.

Oferujemy zatrudnienie w ramach działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w Uczelni o statusie akademickim i znaczącej pozycji na polskim rynku szkolnictwa wyższego.  

Poszukiwanie przez Uczelnię nowych pracowników wiąże się z dynamicznym rozwojem Akademii Humanitas, w tym Instytutu Psychologii.

 

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

·         posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia

·         posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze w obszarze psychologii

·          spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Mile widziane:

·          doświadczenie w zdobywaniu i prowadzeniu grantów badawczych.

 

 Oferujemy: 

– pracę w prestiżowej Uczelni akademickiej o ugruntowanej pozycji na rynku szkolnictwa wyższego, 
– możliwość stałego rozwoju naukowego i zawodowego, w tym awansu naukowego (Akademia Humanitas posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu i jakości”). 
– możliwość łączenia aktywności naukowo-badawczej i dydaktycznej, 
– możliwość pracy akademickiej w formule hybrydowej, 
– atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz system stypendiów naukowych, 
– elastyczne warunki zatrudnienia, ustalane indywidualnie i dostosowane do osobistych potrzeb Pracownika, 
– pracę w przyjaznej atmosferze, w warunkach wzajemnego dialogu, życzliwości i otwartości w relacjach uczelnia-nauczyciel akademicki.

Oczekujemy: 

– zaangażowania w pracę naukowo-badawczą i organizacyjną Instytutu (np. konferencje, publikacje, pozyskiwanie grantów) 
– realizowania dydaktyki w sposób interesujący dla studentów, nowatorski, zgodny z aktualnymi potrzebami rynku, 
– kreatywności i inicjatywy w zakresie realizowania własnych projektów naukowych i dydaktycznych. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aldona.bokiewicz@humanitas.edu.pl