Specjalista badawczo-techniczny stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poszukuje Specjalisty badawczo-technicznego w zakresie sekwencjonowania kwasów nukleinowych do pracy w Laboratorium Specjalistycznym Genomiki (ang. Genomics Core Facility, GCF) w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. GCF specjalizuje się w analizach RNA i DNA oraz ich oddziaływań w technikach sekwencjonowania w badaniach z szerokiego zakresu dziedzin takich jak: biologia molekularna, biochemia, nauki medyczne, biotechnologia, ekologia czy archeologia.

Tytuł projektu: I.4.2. Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – zatrudnienie techników/operatorów infrastruktury badawczej
Numer konkursu: CeNT-9-2024
Po więcej informacji zapraszamy na:
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/03/cent-9-2024_idub_core-facilities_pl_DOP.pdf

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, co najmniej tytuł magistra o profilu biologicznym, biotechnologicznych lub biochemicznym
 • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych w biologii molekularnej, w tym w pracy z kwasami nukleinowymi (tj. izolacja i oczyszczanie RNA/DNA, techniki elektroforetyczne)
 • terminowość, umiejętność pracy w grupie, w warunkach presji czasowej i precyzyjnego raportowania wykonanej pracy
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym (B2)

Mile widziane

 • znajomość technik przygotowania materiału do analiz NGS, w tym oceny jakościowej i ilościowej bibliotek do sekwencjonowania
 • doświadczenie w pracy z systemami sekwencjonowania w technologii Illumina i Oxford Nanopore
 • zainteresowanie technicznymi aspektami funkcjonowania aparatury i metodologią laboratoryjną
 • podstawy pracy bioinformatycznej, umiejętność programowania, znajomość systemów bazodanowych

Zakres obowiązków

 • wykonywanie rutynowych analiz laboratoryjnych, w tym oceny jakościowej kwasów nukleinowych, konstrukcję bibliotek do sekwencjonowania oraz wykonywanie analiz sekwencjonowania kwasów nukleinowych (technologie nowej i trzeciej generacji) w ramach podstawowej działalności GCF CeNT UW, w tym udział w projektach naukowych
 • nadzór nad aparaturą, obsługa techniczna i utrzymywanie w stanie sprawności oraz zamawianie materiałów eksploatacyjnych i odczynników
 • udział we wprowadzaniu nowych technik analitycznych i optymalizacji protokołów laboratoryjnych
 • instalacja nowej aparatury badawczej oraz wdrożenie jej wykorzystania do obecnie stosowanych i nowych technik laboratoryjnych
 • ocena jakościowa wyników, a także rozwiązywanie problemów technicznych w pracy laboratoryjnej we współpracy z bezpośrednim przełożonym
 • współudział w analizie bioinformatycznej danych
 • prowadzenie dokumentacji i organizacja pracy w laboratorium
 • przygotowywanie seminarium tematycznego z zakresu działalności laboratorium

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • List motywacyjny
 • referencje (kontakt do co najmniej dwóch osób)
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia)

Załączniki