Specjalista badawczo-techniczny stanowisko badawcze

Instytut Nauk Społecznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 2400 + 1200-1600 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu:

ATTRIBUTION – DATA- ANALYSIS – COUNTERMEASURES – INTEROPERABILITY: ADAC.IO

Projekt stawia sobie za cel zebranie danych oraz wytworzenie metodologii, która pozwoli efektywnie badać dezinformację (FIMI). Przeprowadzone badania naukowe, na bazie których następnie wytworzony zostanie uniwersalny model metodologiczny, posłużą do zaproponowania i wdrożenia efektywniejszych działań praktycznych, służących przeciwdziałaniu społecznym konsekwencjom FIMI, zwłaszcza w kontekście prawidłowego funkcjonowania procesów demokratycznych. Wytworzone dane, narzędzia i wnioski będą szeroko rozpowszechnione w międzynarodowej społeczności teoretyków i praktyków zajmujących się przeciwdziałaniem FIMI.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo;
 • Min. 5 lat doświadczenia badawczego;
 • Co najmniej 3 publikacje naukowe z zakresu analiz semantycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych od 2020 roku;
 • Pełnienie funkcji badacza/badaczki w co najmniej pięciu grantach infrastrukturalnych i / lub badawczo rozwojowych z obszaru analizy semantycznej / lingwistycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
 • Kompetencje i doświadczenie w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki kwantytatywno-korpusowej; Kompetencje i doświadczenie w zakresie analizy dużych zbiorów danych lingwistycznych;
 • Kompetencje i doświadczenie w zakresie badań sieci semantycznych;
 • Doświadczenie w zakresie pracy w multidyscyplinarnych zespołach badawczych (łączących obszar nauk humanistycznych i ścisłych);
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami;
 • Zainteresowania badawcze z zakresu lingwistyki komputerowej i analiza sieci semantycznych;
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy.

Zakres obowiązków

 • Współpraca przy tworzeniu wytycznych dotyczących bazy danych semantycznych;
 • Gromadzenie i strukturyzowanie danych lingwistycznych;
 • Analiza ilościowa i jakościowa danych lingwistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
 • Analiza sieci semantycznych;
 • Współpraca przy tworzeniu raportów.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres 6 miesięcy w wymiarze 0,4 etatu;
 • Wynagrodzenie miesięczne dla 0,4 etatu w wysokości 2400 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze) oraz 1200-1600 zł brutto (wynagrodzenie uzupełniające);
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV obejmujące: informacje o publikacjach i udziale w konferencjach naukowych; opis umiejętności i kompetencji odpowiadających na potrzeby Projektu;
 • Kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora

Załączniki

Weź udział w rekrutacji