Dyrektor zarządzający / Kanclerz

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Szukamy osoby, która potrafi monitorować i analizować dane, wyciągać wnioski, diagnozować potrzeby i proponować rozwiązania, które będą usprawniać i utrzymywać wysoką jakość Uczelni – która zadba kompleksowo o naszą placówkę. 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za całokształt działań Uczelni reprezentację na zewnątrz, planowanie pracy, przygotowanie, realizację i rozliczenie planów pracy.

 

Zakres obowiązków:

 

·         Uczestnictwo w tworzeniu strategii rozwoju biznesowego placówki

·         Wspieranie Rektora w wypełnianiu zadań administracyjnych oraz nadzorowanie nad organizacją i bieżącym funkcjonowaniem placówki

·         Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa oświatowego

·         Organizowanie działań marketingowych i rekrutacyjnych, kompleksowe zarządzanie operacyjną działalnością placówki w powierzonych obszarach

·         Inicjowanie, wdrażanie nowych projektów mających na celu rozwój placówki oraz podwyższenie jej standardu i rozpoznawalności

·         Pozyskiwanie i rozliczanie środków publicznych (dbałość o sprawozdawczość i terminowe rozliczenia, poszukiwanie nowych źródeł finansowania)

·         Zapewnienie realizacji krótko i długoterminowych planów oraz ich wdrożenie i ewentualne usprawnienie

·         Podpisywanie umów i innych dokumentów formalnych

·         Odpowiedzialność za jakość kształcenia

 

Wymagania:

 

·         Znajomość nowych przepisów o szkolnictwie wyższym

·         Minimum 3 letnie doświadczenie w edukacji i szkolnictwie wyższym

·         Doskonała znajomość nowoczesnych metod zarządzania placówką oświatową

·         Znajomość prawa oświatowego

·         Wysokie umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność, nawiązywanie i budowanie dobrych relacji interpersonalnych i biznesowych

·         Umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników

·         Doskonała organizacja pracy własnej

Oferujemy:

 

·         Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko

·         Wynagrodzenie w modelu succes fee

·         Realny wpływ na funkcjonowanie Uczelni

·         Niezbędne narzędzia pracy

 

Wszystkie aplikacje prosimy składać mailowo bądź za pośrednictwem formularza,  wraz z wykazem dorobku naukowego oraz złączoną aktualną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

e-mail : hr@psw.stg.pl
Formularz : https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d85b3a4d26b244a090ea1cf375ded377

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@psw.stg.pl