Wykładowca

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Miejsce: Starogard Gdański
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

1. Opis zadań na stanowisku:
* prowadzenie działalności naukowej,
* kształcenie i wychowywanie studentów,
* udział w egzaminach końcowych studentów,
* inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki,

2. Wymagania wobec kandydata
* gotowość do podjęcia współpracy na 1 etacie
* tytuł profesora lub doktora,
* znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne,
* posiada znaczące osiągnięcia naukowe we właściwej dyscyplinie,

 

3. Oferujemy:
* zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
* stałe miesięczne wynagrodzenie,
* możliwość rozwoju zawodowego,
* atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,

 

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne
* życiorys naukowy,
* dyplomy i świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje naukowe,

 

5.Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego: 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=616018cf4adc424aa2b0e105ea24d6ee 

Dołączając klauzulę zgody RODO:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański,  NIP: 5921968213, REGON: 192488165 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

6. Odpowiadamy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.