Starszy asystent

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Konkurs na stanowisko Starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Romanistyki UW