Starszy asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Nasze wymagania

 • Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne, dorobku naukowego w zakresie zastosowań fizyki w optometrii oraz doświadczenia w kształceniu studentów w języku polskim w zakresie przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu optometrysty.

Zakres obowiązków

 • Kształcenie studentów w zakresie przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu optometrysty
 • Wprowadzanie innowacji dydaktycznych i pozyskiwanie w tym celu finansowania ze środków ogólnouczelnianych
 • Organizacja działań popularyzujących naukę.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html).W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • CV
 • Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora

Załączniki