starszy asystent stanowisko dydaktyczne

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, starszy asystent w grupie pracowników dydaktycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego

Nasze wymagania

  • • Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie języka angielskiego; • Stopień doktora nauk humanistycznych; • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w uczelniach wyższych w zakresie nauczania języków angielskiego; • Udokumentowany udział w konferencjach naukowych; • Udokumentowana wiedza merytoryczna z dziedzin specjalistycznych nauczanych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej; • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia literatury (język angielski); • Znajomość innego niż angielski języka obcego na poziomie minimum C1 będzie dodatkowym atutem; •

Mile widziane

  • Zainteresowanie pracą naukową mile widziane

Zakres obowiązków

  • 1. Kształcenie i wychowywanie studentów. 2. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompe-tencji zawodowych.

Oferujemy

  • umowa o pracę, bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. podanie skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze stronu UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 3. zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w UW, jako podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/), 4. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf 5. życiorys uwzględniający szczegółowo dotychczasową drogę zawodową; 6. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie języka angielskiego; 7. dyplom doktora nauk humanistycznych; 8. informację o doświadczeniu dydaktycznym w uczelniach wyższych w zakresie nauczania języka angielskiego; 9. spis konferencji naukowych; 10. informację potwierdzającą wiedzę merytoryczną z dziedzin specjalistycznych nauczanych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej; 11. informację o doświadczeniu zawodowym w zakresie tłumaczenia literatury (język angielski); Dodatkowo: 12. potwierdzona znajomość innego niż angielski języka obcego na poziomie minimum C1 będzie dodatkowym atutem;

Załączniki