starszy wykładowca

Wydział Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2 etaty) na Wydziale Politechnicznym; dziedzina nauk technicznych/ dyscyplina budownictwo.