starszy wykładowca

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Prawa Karnego – Katedra Kryminalistyki
1 etat ( czas określony )