starszy wykładowca

Instytut Społeczno-Prawny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Kandydat powinien spełniać warunki zawarte w ogłoszeniu konkursowym oraz Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2020 r. poz.85)