starszy wykładowca

Wydział Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Konkurs na stanowisko Starszego wykładowcy na Wydziale Ochrony Zdrowia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne.