starszy wykładowca

Wydział Filologiczny
Najnowsze ogłoszenia

Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych i naukowo-badawczych.