starszy wykładowca

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu