starszy wykładowca

Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego Instytutu Politologii i Europeistyki