Starszy wykładowca stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

stanowisko starszego wykładowcy w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne
oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w przedmiocie nauczania „Fotografia użytkowa i reklamowa” oraz „Optyka i sprzęt fotograficzny” w wymiarze 1 etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne (co najmniej 3 lata) oraz zawodowe,
 • znajomość zagadnień z zakresu fotografii użytkowej i reklamowej,
 • znajomość zagadnień z zakresu optyki i sprzętu fotograficznego,
 • aktywność wystawiennicza i wydawnicza w zakresie fotografii,
 • praktyka i umiejętności kuratorskie.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 3. informację o przebiegu pracy zawodowej (artystycznej),
 • 4. informację o przebiegu pracy dydaktycznej,
 • 5. oświadczenie, że w razie zatrudnienia, PWSFTviT będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 6. prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego wykładowcy, ogłoszonym 11 września 2023 r. i prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

Załączniki