Starszy wykładowca stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

stanowisko starszego wykładowcy w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne
w przedmiocie nauczania „Sztuka operatorska”
w wymiarze: 2 etaty
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie dydaktyczne,
 • dorobek w zakresie sztuki operatorskiej,
 • biegłość w zakresie inscenizacji na planie filmowym,
 • znajomość zasad i komunikacji w ekipie filmowej i współpracy z aktorami,
 • znajomość techniki i technologii obrazu analogowego (negatyw) i cyfrowego,
 • znajomość warsztatu sztuki operatorskiej,
 • znajomość techniki sprzętu oświetleniowego i zasad oświetlania planu filmowego,
 • biegłość w najnowszych technikach CGI i digital FX,
 • znajomość sprzętu gripowego.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • informację o przebiegu pracy zawodowej (artystycznej),
 • opis działalności dydaktycznej,
 • oświadczenie, że w razie zatrudnienia, PWSFTviT będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego wykładowcy, ogłoszonym 11 września 2023 r. i prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

Załączniki