starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Wokalny AMKL
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

starszy wykładowca (w zakresie kameralistyki fortepianowej) na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Nasze wymagania

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • ukończone studia wyższe na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na fortepianie, i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,
 • co najmniej 3-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego prowadzącego działalność dydaktyczną
 • deklaracja, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej i organizacyjnej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys
 • kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • dokument potwierdzający staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego prowadzącego działalność dydaktyczną
 • pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy
 • pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)