Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

STARSZY WYKŁADOWCA W ZAKŁADZIE MEDYCYNY RODZINNEJ

grupa pracowników dydaktycznych
pełny wymiar czasu pracy (1.0 etat)
zatrudnienie na czas określony

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 • posiadanie znaczącego doświadczenia dydaktycznego lub zawodowego lub naukowego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne, a także wybrane zajęcia seminaryjne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).
 • potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,

Załączniki