Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechaniczno-Elektryczny
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z fizyki ze studentami cywilnymi i wojskowymi

Nasze wymagania

 • 1) tytuł zawodowy magistra (lub magistra inżyniera) w zakresie fizyki
 • 2) doświadczenie pedagogiczne w pracy dydaktycznej z zakresu fizyki oraz w prowadzeniu wspomagających zajęć laboratoryjnych

Mile widziane

 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • język angielski w stopniu dobrym
 • sprawne posługiwanie się komputerem (edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do prezentacji, narzędziami nauczania zdalnego, aplikacjami multimedialnymi)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z fizyki w Katedrze Matematyki i Fizyki (od początku sem. zimowego r. a. 2024/2025)

Oferujemy

 • Pełen etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 • wykaz dorobku naukowego lub odpowiednio dydaktycznego
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • deklaracja zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • kserokopie świadectw pracy (przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
  ul. inż. J. Śmidowicza 69
  81-127 Gdynia
  z dopiskiem:

  „starszy wykładowca – konkurs w Katedrze Matematyki i Fizyki – Wydział Mechaniczno-Elektryczny"

  albo emailem m.bielska@amw.gdynia.pl