Starszy wykładowca stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

stanowisko starszego wykładowcy w dyscyplinie – sztuki teatralne i filmowe
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w przedmiocie nauczania „Reżyseria filmu fabularnego”

Nasze wymagania

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • wykształcenie wyższe artystyczne lub humanistyczne co najmniej magisterskie,
 • doświadczenie reżyserskie w dziedzinie filmu fabularnego i serialu telewizyjnego,
 • co najmniej 3-letnia praca dydaktyczna w dziedzinie reżyserii filmowej w uczelni wyższej krajowej lub zagranicznej.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Curriculum Vitae,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • dokumentację dorobku artystycznego,
 • opis działalności dydaktycznej,
 • oświadczenie, że w razie zatrudnienia, PWSFTviT będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego wykładowcy ogłoszonej 20 czerwca 2024 r. i prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • PWSFTviT w Łodzi, 90-323 Łódź
  ul. Targowa 61/63 – Dziekanat Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej (decyduje data wpływu)