starszy wykładowca

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym; obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych; dyscyplina: ekonomia lub finanse.