starszy wykładowca

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) o profilu praktycznym na kierunku informatyka w specjalności informatyka w bezpieczeństwie,
uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni;