Student (CeNT-31-2023)

  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Tytuł projektu: Quantum Optical Technologies (qot.uw.edu.pl)

Kierownik projektu: prof. Konrad Banaszek

Numer konkursu: CeNT-31-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.