Stypendysta stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: Stypendium
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko studenta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Rekonstrukcja i kalibracja drzewa filogenetycznego rodzaju Microtus z wykorzystaniem sekwencji genomów ze Środkowego Plejstocenu

Kierownik projektu: dr hab. Mateusz Baca

Numer konkursu: CeNT-1-2024

Po więcej informacji zapraszamy na:
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/01/job-offer_cent-1-2024_opus20_baca_student_DOP.pdf

Nasze wymagania

 • Status studenta studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku biologia, biotechnologia, biologia molekularna lub pokrewnym, realizowanych na uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na dzień rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie – 1.03.2024)
 • Motywacja do pracy
 • Znajomość podstaw genetyki molekularnej, doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • Doświadczenie w pracy z kopalnym DNA w szczególności w ekstrakcji DNA i przygotowaniu bibliotek do sekwencjonowania będzie premiowane
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie ze zrozumieniem literatury specjalistycznej

Mile widziane

 • Co najmniej podstawowa umiejętność pracy z systemem operacyjnym Linux

Zakres obowiązków

 • Student-stypendysta będzie uczestniczył w zadaniach badawczych w ramach realizacji projektu. Zakres jego obowiązków będzie obejmował m.in. izolację kopalnego DNA z materiału paleontologicznego norników, przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania wysokoprzepustowego, analizę bioinformatyczną sekwencji uzyskanych w wyniku sekwencjonowania, podstawowe analizy filogenetyczne.
 • Przewidywany czas pracy 15-20h/tydzień

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Życiorys kandydata
 • List motywacyjny
 • Wyciąg ocen ze studiów
 • Dokument poświadczający status studenta (należy dostarczyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie)
 • Podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Załączniki