Stypendysta stanowisko badawcze

Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Sopot
 • Forma zatrudnienia: Umowa stypendialna
 • Wynagrodzenie: 5000 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Tytuł i opis projektu badawczego:

Społeczne konsekwencje bycia ofiarą. Badania z udziałem osób dorosłych i dzieci.

W projekcie przyjrzymy się szczegółowo, jak ofiary są postrzegane społecznie. W szczególności celem projektu jest odpowiedź na następujące pytania: jak bycie ofiarą wpływa na postrzeganie danej osoby przez innych w kontekście jej cech moralnych i sprawczych, takich jak kompetencje i inteligencja; jak ofiara, która później staje się sprawcą, jest moralnie oceniana przez innych; jak ofiary postrzegają siebie pod względem moralności i kompetencji. Aby odpowiedzieć na te pytania, projekt zakłada realizację 7 badań obejmujących osoby dorosłe i dzieci w wieku przedszkolnym (w sumie 13 eksperymentów).

Nasze wymagania

 • Status studenta studiów magisterskich, lub studenta studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii, socjologii lub pokrewnej
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Biegła znajomość języka polskiego
 • Gotowość do pracy w weekendy
 • Zainteresowania badawcze obszarem psychologii rozwojowej, psychologii społecznej

Zakres obowiązków

 • Uczestniczenie we wszystkich zadaniach badawczych, w tym w badaniach nad dorosłymi i dziećmi
 • Współpraca z Kierownikiem projektu oraz badaczami
 • Koordynacja projektów badawczych, w tym: opracowywanie i wdrażanie badań, zbieranie danych, analizę danych, strategie zarządzania danymi, jak również przygotowywanie raportów badawczych
 • Udział w rekrutacji uczestników oraz prowadzenie badań z udziałem dzieci oraz dorosłych

Oferujemy

 • Umowę stypendialną na okres 36 miesięcy
 • Stypendium miesięczne w wysokości 5000 zł brutto
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu
 • Wsparcie mentorskie i możliwość rozwoju kompetencji badawczych
 • Rozwój doświadczenia akademickiego (udział w konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych, współudział w przygotowywaniu publikacji naukowych)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe, zawierające w szczególności:
 • opis osiągnięć naukowych
 • wystąpienia na konferencjach naukowych oraz listę publikacji w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych
 • udział w projektach naukowych, warsztatach i szkoleniach naukowych
 • otrzymane stypendia, nagrody związane z działalnością naukową
 • Dokument potwierdzający status uczestnika/uczestniczki studiów doktoranckich, lub status studenta/studentki studiów magisterskich w dziedzinie psychologii, socjologii lub pokrewnej
 • List motywacyjny

Załączniki