Stypendysta

Instytut Nauk Społecznych Młodzi w Centrum Lab
Najnowsze ogłoszenia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stypendystę w projekcie badawczym pt. "Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria 'rozedrganych' tranzycji"
finansowanym przez NCN w ramach konkursu OPUS – HS6, którego kierownikiem jest dr Paula Pustułka
Miejsce pracy: Warszawa
Szczegółowe informacje nt oferty w załączniku
Link do przesyłania aplikacji: https://tiny.pl/76j67