Stypendysta / Doktorant stanowisko badawcze

Instytut Nauk Społecznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: Umowa stypendialna
 • Wynagrodzenie: 4266,57 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego
Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce

Celem projektu, pt. „Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce” jest zbadanie transnarodowych tranzycji, które obejmują zmiany kontekstu społecznego, kulturowego i edukacyjnego w sytuacji migracji. Projekt koncentruje się na ukraińskiej młodzieży z doświadczeniem przymusowej migracji (FMA) w Polsce (w dwóch miastach: Warszawa i Lublin). Szczegółowo zbadamy przejścia szkolne (tzw. middle-to-high-school transitions) ukraińskiej młodzieży w dobie przymusowej migracji. Sprawdzimy w jaki sposób młodzi migranci (w wieku 13-17 lat), którzy opuścili Ukrainę w wyniku inwazji Rosji w 2022 r., tworzą nowe modele socjalizacji w krytycznym okresie przejścia społecznego i akademickiego ze szkoły podstawowej do szkoły średniej w Polsce.

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra (najpóźniej do dnia 30 września 2024 r.) w dziedzinie Nauk Społecznych w dyscyplinie socjologia lub pokrewne
 • Minimum rok doświadczenia badawczego
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej i zainteresowanie tematyką projektu
 • Zainteresowania badawcze z zakresu socjologii dzieciństwa, migracji, edukacji, polityki migracyjnej i edukacyjnej, relacje rówieśnicze
 • Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym
 • Znajomość lub gotowość do poznania kontekstu migracji dzieci z Ukrainy oraz polityk edukacyjnych dzieci w Polsce
 • Zaangażowanie w życie naukowe i badawcze
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (Min. poziom C1)
 • Zaawansowana znajomość języka Ukraińskiego w mowie i piśmie (Min. poziom C1)
 • Biegła znajomość języka polskiego
 • Chęć rozwijania się w zakresie badań naukowych i współpracy z centrum badawczym Młodzi w Centrum USWPS
 • Znajomość metodologii badań społecznych będzie atutem
 • Gotowość do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS
 • Znajomość metodologii badań jakościowych i umiejętność ich wykorzystania w pracy z danymi

Zakres obowiązków

 • Ścisła współpraca z PI i współbadaczem
 • Prowadzenie analizy danych wtórnych i polityki migracyjnej i edukacyjnej (WP1) w ścisłej współpracy z PI
 • Przygotowanie narzędzi badawczych we współpracy z PI
 • Przeprowadzenie wywiadów z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, innymi interesariuszami w ramach projektu
 • Przeprowadzenie asynchronicznych wywiadów wymiany z młodzieżą z doświadczeniem przymusowej migracji
 • Analiza zebranych danych
 • Przygotowanie co najmniej jednej publikacji naukowej (artykuł w wysoko punktowanym czasopiśmie)
 • Przygotowanie pracy doktorskiej na podstawie niniejszego projektu badawczego
 • Wsparcie procesu upowszechniania wyników badania, udział w konferencjach, seminariach, wydarzeniach naukowych

Oferujemy

 • Umowę stypendialną na okres 48 miesięcy z możliwością przedłużenia w pełnym wymiarze godzin
 • Stypendium w wysokości 4266,57 zł brutto
 • Pracę w interdyscyplinarnym, inspirującym do rozwoju zespole

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe zawierające kwalifikacje, dotychczasowe doświadczenie, osiągnięcia naukowo-badawcze, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych
 • Kopia dyplomu potwierdzająca posiadanie tytułu zawodowego magistra (w przypadku, gdy kandydat nie posiada jeszcze tytułu zawodowego magistra należy dołączyć list polecający od promotora zawierający informacje nt. poziomu zaawansowania pracy oraz przewidywany termin obrony magisterskiej)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji