Stypendysta

Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysta/tka w projekcie badawczym NCN 2017/25/B/HS6/00551, pt. „Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądach na temat spójności semantycznej”, kierowanym przez dr Joannę Sweklej.
Miejsce pracy: Warszawa
Szczegółowe informacje nt oferty w załączniku
Prosimy o aplikowanie przez formularz rekrutacyjny https://tiny.pl/7vwgn