2 asystent

Wydział Politechniczny
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

kandydat powinien posiadać co najmniej tytuł zawodowy magister inżynier w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika, doświadczenie zawodowe związane z ww. dyscypliną, doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu: automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria mechaniczna, mechanika, automatyka i robotyka, inżynieria produkcji, projektowanie inżynierskie, podstawy konstrukcji maszyn, urządzenia i systemy mechatroniczne, logistyka procesów, wizualizacja procesów oraz dorobek naukowy związany z ww. zakresem. Powinien posiadać predyspozycje do pracy dydaktycznej
i naukowej. Link do ogłoszenia: https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2022/konkurs-na-stanowisko-asystent-na-kierunku-zip-inzynieria-produkcji-i-transportu-studia-ii-go-stopnia,art652/ 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.rektor@puz.suwalki.pl