adiunkt

Wydział Ochrony Zdrowia
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

1.    Wymagania stawiane kandydatom:

1)      posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o bezpieczeństwie,

2)      dorobek naukowy i dydaktyczny w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o bezpieczeństwie,

3)      doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego,

4)      doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów uczenia się dla kierunku.

Link do ogłoszenia: https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2022/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-1-etat-na-kierunku-bezpieczenstwo-wewnetrzne,art656/

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.rektor@puz.suwalki.pl