adiunkt

Wydział Ochrony Zdrowia
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wymagania stawiane kandydatom:
a)      posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne

b)      dorobek naukowy i dydaktyczny w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,

c)      doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego,

d)      doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów uczenia się dla kierunku. Link do ogłoszenia: https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2022/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-na-kierunku-pielegniarstwo,art658/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.rektor@puz.suwalki.pl