Asystent

Wydział Ochrony Zdrowia
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Ochrony Zdrowia na kierunku logistyka. Dziedzina nauki społeczne; dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości. 

Pliki do pobrania link:

https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2022/konkurs-na-stanowisko-asystenta-wydzial-ochrony-zdrowia-na-kierunku-logistyka,art624/

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.rektor@puz.suwalki.pl