asystent

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Asystent w pełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia zajęć związanych między innymi z  animacją czasu wolnego, edukacją plastyczną dziecka czy arteterapią z biblioterapią. Mile widziane ukończone kursy na instruktora rytmiki, logorytmiki, sensoplastyki, kurs instruktora fitnessu czy temu podobne. Link do ogłoszenia: https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2022/konkurs-na-stanowisko-asystenta-na-kierunku-pedagogika-oraz-pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna,art649/

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.rektor@puz.suwalki.pl