1 stanowisko adiunkt

Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 18.07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 09.09.2022 r.

LINK DO STRONY: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

SŁOWA KLUCZOWE: geoinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

–         Stopień naukowy doktora nauk w jednej z dyscyplin: nauki o ziemi i środowisku, inżynieria lądowa
i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja

–         Dorobek naukowy z zakresu hydrografii, teledetekcji morskiej, interpretacji danych środowiskowych pochodzących z akwenów morskich, modelowania procesów hydro-fizycznych i geologicznych

–         Dobra znajomość obsługi urządzeń hydrograficznych, oceanograficznych, szczególnie sonaru, ADCP, CTD echosondy wielowiązkowej, magnetometru, grawimetru

–         Doświadczenie w pomiarach hydrograficznych i zarządzaniu projektami na potrzeby offshore

–         Dobra znajomość oprogramowania GIS

–         Dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego

–         Dobra znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim)

–         Opublikowane min. 3 publikacje naukowe w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo premiowane:

Doświadczenie międzynarodowe (staże, praca, studia, stopnie naukowe)

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie,     pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48-09-310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM FOR ADVERTISER

 

 

INSTITUTION: Maritime University of Szczecin,  Faculty of Navigation

 

CITY: Szczecin

 

POSITION: lecturer
 

 

DISCIPLINE: Civil engineering end transport

 

 

POSTED: 18.07.2022 r.

 

DEADLINE FOR APPLICATION: to 09.09.2022 r.

 

WEBSITE: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

 

KEY WORDS: geoinformatyka

 

DESCRIPTION (field of work, expectations, comments):

 

 

-Doctor of sciences degree in one of the disciplines: Earth and environmental sciences; civil engineering and transportation; environmental engineering, mining and energy; technical information technology and telecommunications

– Scientific achievements in the field of hydrography, marine remote sensing, interpretation of ocean environmental data, modeling of hydro-physical and geological processes

– Good knowledge of the operation of hydrographic and oceanographic sensors, especially sonar, ADCP, CTD multibeam echosounder, magnetometer, gravimeter

– Experience in hydrographic measurements and offshore project management

– Good knowledge of GIS software

– Good knowledge of German and English

– Good command of the Polish language (lectures conducted in Polish)

– Published min. 3 scientific publications in the last 5 years

 

 

 

Documents should be submitted to the Dean ̓s office  (room 129) Faculty of Navigation Maritime University of Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

The information is provided by phone (091) 48-09-310

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dn@am.szczecin.pl