1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny (KPBMiM)
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Politechnika Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa

Od kandydatów wymaga się:

tytułu naukowego co najmniej magistra inżyniera w zakresie inżynierii mechanicznej,
umiejętności stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników,
motywacji do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji oraz predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej,
zainteresowania problemami techniki morskiej,
dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, prowadzenie zajęć oraz pisanie publikacji naukowych,
dodatkowym atutem będzie udział w projektach badawczych, wdrożeniowych, a także publikacje naukowe.
 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie, pok. 102 lub w pok. 103 ul. Willowa 2 (budynek nr 2), 71-650 Szczecin. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 512 lub adresem mailowym dm@pm.szczecin.pl