1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nawigacyjny
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Politechnika Morska, Wydział Nawigacyjny

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 28.09.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 31.10.2022 r.

LINK DO STRONY: https://wn.pm.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

SŁOWA KLUCZOWE: geoinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

–         tytuł zawodowy magistra w jednej z dyscyplin: inżynieria lądowa i transport, geodezja i kartografia, geografia, nauki o Ziemi i środowisku

–         dobra znajomość następujących zagadnień: systemy informacji przestrzennej, modelowanie i przetwarzanie geodanych, infrastruktura informacji przestrzennej, geoinformatyka

–         dobra znajomość oprogramowania GIS

–         dobra znajomość języka angielskiego

–         dobra znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim)

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Politechniki Morskiej
w Szczecinie,     pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48-09-310

 

INSTITUTION: Maritime University of Szczecin,  Faculty of Navigation

CITY: Szczecin

POSITION: Assistant 

DISCIPLINE: Civil engineering end transport

POSTED: 28.09.2022 r.

DEADLINE FOR APPLICATION: to 31.10.2022 r.

WEBSITE: https://wn.pm.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

KEY WORDS: geoinformatyka

DESCRIPTION (field of work, expectations, comments):

–           master’s degree in one of the disciplines: approach engineering and transport, geodesy and cartography, geography, earth and environmental science

–           good information about the location: spatial information systems, geodata modeling and routing, spatial information infrastructure, geoinformatics

–          good knowledge of GIS software

–          good command of the English language

–          knowledge of the language (good lectures in Polish)

Documents should be submitted to the Dean ̓s office  (room 129) Faculty of Navigation Maritime University of Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

The information is provided by phone (091) 48-09-310