adiunkt

Uniwersytet Szczeciński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Kryteria konkursu:

·      ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej;

·      posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo;

·      udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą;

·      udokumentowany znaczący dorobek naukowy, w tym monografia lub publikacje w renomowanych anglojęzycznych czasopismach naukowych;

·      gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii angielskiej oraz praktycznej nauki języka angielskiego;

·      gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz co drugi weekend (studia niestacjonarne);

·      sprecyzowane plany badawcze i publikacyjne;

·      znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B2.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na grazyna.zaforemska@usz.edu.pl