Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat, Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa

Od kandydatów wymaga się:

-stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych,
-predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej, zainteresowania problemami techniki morskiej, 
-umiejętności stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników, 
-dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, prowadzenie zajęć oraz pisanie publikacji naukowych, 
-posiadanie dyplomu morskiego na poziomie zarządzania, 
-wskazane posiadanie doświadczenia zawodowego w obsłudze (eksploatacji) silników typu Diesel-Electric, 
-dobrego stanu zdrowia potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, 
-dodatkowym atutem będzie udział w projektach badawczych, wdrożeniowych, a także publikacje naukowe.
LINK DO STRONY: https://bip.am.szczecin.pl/artykul/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-w-katedrze-podstaw-budowy-maszyn-i-materialoznawstwa-wydzial-mec

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Willowa 2 , pok. 102, 71-650 Szczecin, e-mail: dm@am.szczecin.pl.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu (91) 48-09-512.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dm@am.szczecin.pl