adiunkta

Instytut Literatury i Nowych Mediów
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Kryteria konkursu:

·      ukończone studia magisterskie w zakresie italianistyki;

·      posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo;

·      udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą;

·      udokumentowany znaczący dorobek naukowy, w tym monografia lub publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

·      gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu italianistyka z elementami studiów o chrześcijaństwie oraz praktycznej nauki języka włoskiego;

·      gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz co drugi weekend (studia niestacjonarne);

·      sprecyzowane plany badawcze i publikacyjne;

·      znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B1.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na literaturoznawstwo@usz.edu.pl