Asystent

Instytut Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Wymagania:
– tytuł zawodowy magistra w obszarze nauk społecznych,
– ukończone studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe, których program obejmował minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz przedmioty: matematyka, statystyka, ekonometria każdy w wymiarze co najmniej 30 godzin,
– bardzo dobra lub dobra ocena końcowa studiów drugiego stopnia,
– dobra znajomość języka angielskiego,
– dobra umiejętność w zakresie obsługi aplikacji komputerowych, w szczególności arkusza kalkulacyjnego,
– dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości lub odbycie praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę eif.usz.edu.pl.