Asystent

Instytut Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Wymagania:
– tytuł zawodowy magistra w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów lub nauk ścisłych w dyscyplinie matematyka lub informatyka,
– bardzo dobra lub dobra ocena końcowa studiów drugiego stopnia,
– dobra znajomość języka angielskiego,
– dobra umiejętność w zakresie obsługi aplikacji komputerowych, w szczególności arkusza kalkulacyjnego,
– dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę eif.usz.edu.pl.