asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.hreczuch@zut.edu.pl